Bilecik’in tarihsel süreci, Süleyman Şah,  Kayıların göçü ve yerleşik hayata geçişi, Hayme Ana, Şeyh Edebali, Ertuğrul Gazi,  Osman Gazi ,Orhan Gazi ,Dursun Fakıh ile Bilecik Kalesi’nin (Belekome) fethine dair görseller, bilgiler  ve canlandırmalar mevcuttur. Kayıların Söğüt’te yerleşik hayata geçmeden önce oba kültürünü anlatan bey çadırı yer almaktadır.